Blijf op de hoogte!

Werkwijze

No cure no pay

Radiaal werkt op basis van “no cure, no pay”, bij succesvol verhaal wordt de verhaalde schade aan u doorbetaald onder inhouding van onze fee. De vergoeding van 15% van de verhaalde schade (excl. BTW) betaalt u alleen als wij succesvol zijn. Hebben wij uw loonschade verhaald dan claimen wij als service ook onze fee bij de tegenpartij. Wordt deze volledig vergoed dan kost u onze dienstverlening helemaal niets.

Zijn er voor u nog andere kosten? Nee, de 15% fee is het voor zover wij geen gebruik hoeven te maken van externe partijen, bijvoorbeeld ingeval van een rechtszaak. Hebben wij uw loonschade verhaald dan claimen wij als service ook onze fee bij de tegenpartij. Wordt deze volledig vergoed dan kost u onze dienstverlening helemaal niets.

Hoe meldt u een loonregres zaak?

U meldt een zaak middels ons vragenformulier op onze website. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er op het formulier vragen staan die u (nog) niet kunt beantwoorden. Slaat u in dat geval gerust de vraag over en stuurt u het formulier met bijlagen terug. Voor zover noodzakelijk komen wij later op de niet beantwoorden vragen bij u terug.

Schadeformulier

Voor een beschrijving van de toedracht en om een goede beoordeling te maken hebben wij, bij voorkeur, een door uw medewerker ingevulde schadeformulier nodig. Bij verkeersongevallen wordt vaak een schadeaangifteformulier ingevuld en ondertekend door de betrokken partijen. Graag ontvangen wij daarvan een kopie. Mocht uw medewerker geen schadeaangifteformulier (meer) hebben wilt u hem/haar vragen ons schadeformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Medische machtiging

De (verzekeraar van de) tegenpartij wil altijd controleren of de arbeidsongeschiktheid inderdaad het gevolg is van het als oorzaak opgegeven voorval / ongeval. Hiervoor heeft mijn medisch adviseur informatie nodig uit het medisch dossier. Daarvoor is uiteraard toestemming nodig van de betrokken medewerker. Met het bijgevoegde machtigingsformulier machtigt uw medewerker mijn medische adviseur om uitsluitend de relevante medische informatie op te vragen bij de huisarts, bedrijfsarts en/of andere behandelende artsen ter onderbouwing van de arbeidsongeschiktheid. Deze informatie behandelen wij uiteraard vertrouwelijk zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons voorschrijft.

Hoe gaat het dan verder?

Radiaal pakt de zaak op en beoordeelt eerst deze zaak op verhaalbaarheid. Vervolgens ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging waarin wij u ons dossiernummer kenbaar maken en onze eerste ondernomen actie vermelden. In veel gevallen is dat de aansprakelijkstelling aan de tegenpartij.. Daarbij wordt meestal ook de initiële vordering ingediend.. U houdt ons op de hoogte van wijzigingen in het verzuim en andere relevante zaken, wij informeren u over de voortgang van ons dossier. Zodra wij uw loonschade hebben verhaald informeren wij u over de afwikkeling van ons dossier. U ontvangt van ons een overzicht van de schadeopbouw en schadeafrekening.