Blijf op de hoogte!

Intro voor arbodiensten

Als Arbo-dienst bent u constant bezig u te onderscheiden van uw concurrenten. Met elektronische gegevensuitwisseling, online dossiers en contracten met re-integratiebedrijven redt u het al lang niet meer. 
U bent als eerste partij op de hoogte van de mate van arbeidsongeschiktheid en, niet onbelangrijk, de aanleiding van de arbeidsongeschiktheid. Constateert u dat de zieke werknemer is uitgevallen door toedoen van derden, dan schakelt u Radiaal in.
Nederland kent het zogenaamde regresrecht. Dit recht maakt het mogelijk om het netto loon dat de werkgever aan de arbeidsongeschikte werknemer doorbetaalt, te verhalen op de partij die er voor heeft gezorgd dat
de werknemer arbeidsongeschikt werd. Het regresrecht kent loonsomschade en letselschade.
– Met loonsomschade wordt het wettelijke netto loon dat aan de zieke werknemer wordt betaald, bedoeld.
– Letselschade wordt door de werknemer zelf geleden. Denk aan kapotte kledingstukken, dokters- en ziekenhuiskosten, huishoudelijke hulp (materiële schade) of schadeloosstelling (immateriële schade).

Veelvoorkomende oorzaken waarbij u van onze diensten kunt profiteren zijn onder andere: verkeersongevallen, mishandeling of medische fouten. Onze specialisten werken al ruim 20 jaar met toewijding en enthousiasme voor een keur aan tevreden klanten.

Door aanpassingen in de wetgeving zijn de kosten waar u mee geconfronteerd kunt worden alleen maar gestegen. Daarom zijn wij er niet alleen voor het verhalen van loonschade, maar ook voor re-integratiekosten en letselschade. Bovendien schakelt u ons in op basis van ‘no cure, no pay’, dus u loopt met Radiaal geen enkel financieel risico.