Blijf op de hoogte!

Introductie voor werkgevers

Wat kan Radiaal voor uw organisatie betekenen?

Op gezette tijden krijgt elke ondernemer ermee te maken: extra loonkosten.
Raakt uw medewerker arbeidsongeschikt dan moet het loon wel worden doorbetaald. Is deze arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een derde partij, door bijvoorbeeld een ongeval, dan kunnen wij in veel gevallen het door u doorbetaalde loon voor u verhalen. Daarom is het belangrijk om altijd de exacte oorzaak van het verzuim te achterhalen.

Nederland kent het zogenaamde regresrecht. Dit recht maakt het mogelijk om het netto doorbetaalde loon dat de werkgever aan de arbeidsongeschikte werknemer doorbetaalt, te verhalen op de partij die er voor heeft gezorgd dat
de werknemer arbeidsongeschikt werd. Het regresrecht kent loonsomschade en de kosten die u als werkgever maakt op grond van de Wet Verbetering Poortwachter
– Met loonsomschade wordt het netto loon dat aan de arbeidsongeschikte werknemer wordt betaald, bedoeld.
– kosten op grond van Wet Verbetering Poortwachter : re-integratiekosten Kosten Case manager, (om-)scholing, werkplek aanpassing etc.

Schade die door de werknemer zelf wordt geleden kunt u als werkgever niet verhalen. Denk daarbij aan:
– materiele schade zoals kapotte kledingstukken, kapotte fiets
– letselschade de schade die wordt geleden door het letsel aan het lichaam dokters- en ziekenhuiskosten, huishoudelijke hulp, aanpassingen thuis enz…
– immateriële schade is schade door gederfde levensvreugde. Bijvoorbeeld door het letsel niet op vakantie kunnen, of het bezoeken van activiteiten van de kinderen (sport, school)
Wij kunnen voor uw medewerker bemiddelen

Veelvoorkomende oorzaken waarbij u van onze diensten kunt profiteren zijn onder andere: verkeersongevallen, mishandeling of medische fouten. Onze specialisten werken al ruim 20 jaar met toewijding en enthousiasme voor een keur aan tevreden klanten.

Door aanpassingen in de wetgeving zijn de kosten waar u mee geconfronteerd kunt worden alleen maar gestegen. Daarom zijn wij er niet alleen voor het verhalen van loonschade, maar ook voor re-integratiekosten en letselschade. Bovendien schakelt u ons in op basis van ‘no cure, no pay’, dus u loopt met Radiaal geen enkel financieel risico.

Voorbeeld

Uw werknemer is in het weekend slachtoffer van een geweldsdelict. In het café waar hij gezellig wat drinkt, breekt een vechtpartij uit. Uw werknemer krijgt een glas in zijn gezicht gegooid. Als reactie valt hij achterover.

Naast een aantal snijwonden in zijn gezicht heeft de valpartij een gebroken enkel tot gevolg. Uw werknemer is vijf maanden uit de roulatie. U heeft in die periode drie maanden een beroep moeten doen op een uitzendkracht. De veroorzakers van de vechtpartij worden strafrechtelijk vervolgd. U heeft een verzuimverzekering met een eigen risicoperiode van twee maanden.

Radiaal slaagt er in om de loonschade over de volledige vijf maanden te verhalen op de amokmakers. De eerste twee maanden worden aan u vergoed. De resterende drie aan de verzekeringsmaatschappij. Zodoende heeft u geen aanspraak hoeven maken op uw ziekteverzuimverzekering. Eventuele verhogingen van de verzekeringspremie veroorzaakt door dit verzuim, blijven dan ook uit.

Voor de gedupeerde werknemer heeft Radiaal de kosten van zijn bebloede overhemd en de door het ambulancepersoneel opengeknipte spijkerbroek op de vechtersbazen verhaald.