Blijf op de hoogte!

Historie

In 1996 werd in Nederland de ziektewet geprivatiseerd. Het gevolg van deze privatisering was dat de uitvoeringsinstellingen op het terrein van de sociale zekerheid, in de wandelgangen ook wel uvi’s genoemd, zich op allerlei manieren gingen klaar te stomen voor de vrije markt. Samenwerkingsverbanden met grote verzekeraars, zoals die van SFB (Sociaal Fonds Bouwnijverheid) met ING en het GAK (Gemeenschappelijk Administratie Kantoor) met Achmea, moesten belangrijke continuïteitsgaranties voor de betrokken uvi’s opleveren.

De uitvoeringsinstanties DETAM bedrijfsvereniging detailhandel en ambachten) en BVG (bedrijfsvereniging voor gezondheid) werden samengevoegd tot CADANS.

Medio 1998 besloten Cadans en GUO (Gemeenschappelijk Uitvoeringsorgaan) samen verder te gaan als combinatie Cadans/Stigas GUO-Groep (SGG) en stichtten als overkoepeling Relan Holding op. Met ingang van 1 januari 1999 werd een eigen assurantietak opgericht. De werkmaatschappij kreeg de naam Relan Zekerheid Alle verzekerings- en aanverwante activiteiten binnen de combinatie Cadans/Stigas GUO-Groep(SGG) werden gebundeld en ondergebracht bij Relan Zekerheid. Hierbij moet je denken aan enkele onderlinge waarborgmaatschappijen, intermediairsbedrijven en een assurantie-administratieverzorger.

Relan Zekerheid wilde scoren met 1 loket en ontwikkelde het Ziektewet Vervangend Product. De risico dragers voor dit product waren Interpolis, Reaal en Zurich met als uitvoerder Cadans Assurantie Administratie die al voor deze maatschappijen de ziekteverzuimpolissen beheerde. Het product werd in de markt gezet door de bemiddelingsbedrijven Cadans Intermediair, Sigma en SGG Collectief, (= de uitvoerder van de onderlingen Assuron, SAS en Sazas). Cadans Administratieve Dienstverlening ging zich bezighouden met de regresactiviteiten.

Veel bedrijven, zowel grote concerns als het MKB waren blij met de oprichting van Relan Zekerheid, omdat zij soms het spoor bijster raakten door alle ontwikkelingen die zich toen in snel tempo in de wereld van de sociale zekerheid voordeden.

In 2001 was Relan Zekerheid uitgegroeid uit tot een organisatie met tien vestigingen en bijna 110 werknemers. Medio 2001 kondigen Interpolis en Relan te gaan fuseren, omdat de sociale zekerheid opnieuw ingrijpend werd gereorganiseerd en deels geprivatiseerd. De publieke taken die GUO en Cadans uitvoeren (WAO en WW) worden ondergebracht in één staatsbedrijf, samen met andere uitvoerders zoals het Gak en SFB.
Interpolis en Relan hebben de overgebleven commerciële onderdelen, zoals werkhervatting, arbodienstverlening, pensioenen en verzekeringen samengevoegd. De bedrijven werkten toen toch al nauw samen. In die zelfde periode kocht Interpolis Commit Arbo. De arbodienst ging tot een van de grootste van Nederland behoren en de combinatie Interpolis/Relan werd een grote speler.
Op 1 januari 2006 gaan Interpolis en Achmea op in Syntrus Achmea. Alle activiteiten van de werkmaatschappijen van Relan Zekerheid worden nu volledig geïntegreerd in Interpolis Dienstverlening B.V..
Relan dienstverlening Regres en Relan ICT worden niet geïntegreerd en komen in de etalage te staan. Op 1 januari 2007 heeft Dahev (de eigenaar van Inventiv Group) de dienstverlening Regres van Relan Zekerheid overgenomen De regresactiviteiten worden voortgezet onder de naam Radiaal B.V.

Radiaal B.V. verleent aan ongeveer 1.250 bedrijven haar diensten voor het verhalen van loonregres zoals Rabobank Nederland, Interpolis/Achmea, Trigion Beveliging, Bart Smit, Miele, HEMA, etc..

Medio 2008 is deze activiteit door een wetswijziging (Wet Verbetering Poortwachter) uitgebreid met het verhalen van re-integratiekosten voor werkgevers.

Momenteel worden er nieuwe activiteiten opgezet c.q. onderzocht op het gebied van regres bij
– brandverzekeringen
– ziektekostenverzekeringen
– ziekteverzuimverzekeringen
– reisverzekeringen
– uitvaartverzekeringen (repatriëring bij overlijden in buitenland).