Blijf op de hoogte!

Wat is voor u als werkgever verhaalbaar

Voor de werkgever zijn de volgende kosten te verhalen op de tegenpartij:

 • Administratiekosten:
  De kosten van administratieve activiteiten die u maakt voor een arbeidongeschikte werknemer. Voorbeelden hiervan zijn de tijd u nodig heeft voor dossier opbouw, het schrijven van een plan van aanpak of een re-integratieverslag enz..
 • Re-integratiekosten:
  De kosten die u maakt voor de terugkeer van een arbeidsongeschikte werknemer. Voorbeelden hiervan zijn, het inschakelen van re-integratietraject, een re-integratiebureau, omscholingskosten enz..
 • Aanpassingskosten:
  De kosten die u maakt voor werkplekaanpassing hulpmiddelen, vervoerskosten enz.
 • Loonschade:
  Loonschade is het loon wat een werkgever moet betalen aan een medewerker die (tijdelijk-) arbeidsongeschikt is inclusief toeslagen zoals vakantiegeld, vaste overwerkvergoedingen, vaste ploegentoeslagen en vaste eindejaarsuitkeringen.

Voor de werknemer kan letselschade worden verhaald op de tegenpartij:

 • Letselschade
  Letselschade is de schade die uw werknemer oploopt door een voorval/ongeval. De kosten die wij kunnen verhalen voor uw werknemer zijn: gemiste inkomsten, eigen risico (ziektekosten), vervoerskosten, smartengeld, enz..
  Wij hebben in het verleden deze zaken zelf behandeld. Door een sterke toename in de vraag en de complexiteit van deze zaken hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een organisatie van vooraanstaande letselschadespecialisten . Uw werknemer kan ons inschakelen door het invullen van de ons letselschade formulier. Ons letselschadespecialist neemt dan rechtstreeks contact met uw werknemer op.